AMAÇ VE KAPSAM

 

Uzmanlık öğrencileri arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak karar verici kurumlar nezdinde Araştırma Görevlilerinin sorunları ve çözüm yollarının paydaşlar tarafından tartışılacağı ve sağlık hizmetinin kalitesini artırmaya katkıda bulunacağı düşünülen çalıştaya ilişkin davetiye aşağıdadır

 

 

 Anasayfa | Necmettin Erbakan Üniversitesi